Lütfen Javascripti Aktif Edin
Sözleşmeler
Yardım / Bilgi
Üyelik Sözleşmesi

ORTAKMARKETİM SANAL MAĞAZACILIK LTD.ŞTİ.

ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞME

MADDE - 01: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bir tarafta;

Unvanı : Ortakmarketim Sanal Mağazacılık Tic.Ltd.Şti. (Bundan sonra “Ortakmarketim” olarak anılacaktır)

Adresi : Zümrütevler Mah. Acarlar Sok. No:16 Maltepe / İstanbul

Telefon No : 0850 399 50 50

Faks No : 0216 561 69 87

Çağrı Merkezi : 0850 399 50 50

E-Posta Adresi : info@ortakmarketim.tr

Vergi Kimlik No : 491 032 6429

Vergi Dairesi : KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ

Mersis No : 0491032642900011

ile diğer tarafta Ödeme Hizmetleri’ni gerçekleştirmek için işbu Ödeme Hizmetlerine İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) onaylamış olan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı (Bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) sürekli ödeme ilişkilerinin, bunlara ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki şartlar dâhilinde anlaşmışlardır. Bundan sonra “Ortakmarketim” ve “Kullanıcı” bir arada “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE - 02: TANIMLAR

ALICI: Ödeme İşlemi’ne konu Fon’un ulaşması istenen ve/veya Gönderen’in mal veya hizmet temin etmek üzere Ortakmarketim hizmetlerini kullanarak ödeme yaptığı gerçek veya tüzel kişiyi,

BANKA : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı,

FATURAMATİK : Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.’yi,

FON : Banknot, madeni para, kaydî para veya elektronik parayı,

GÖNDEREN : İşbu Sözleşme ile kapsamı belirlenmiş Ortakmarketim Ödeme Hizmetleri’ni temin etmek üzere işbu Sözleşmeyi onaylayan ve kendi Ödeme Hesabı’ndan veya Ödeme Hesabı bulunmaksızın Ödeme Emri veren gerçek veya tüzel kişiyi,

HASSAS ÖDEME VERİSİ : Ödeme Emri’nin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık veya sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek “şifre”, “güvenlik sorusu”, “sertifika”, “şifreleme anahtarı” ile “PIN”, “kart numarası”, “son kullanma tarihi”, “CVV2”, “CVC2” kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini,

İŞLEM LİMİTİ: Tek seferde gerçekleştirilebilen azami Ödeme İşlemi tutarını,

İŞLEM DEKONTU: Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen Ödeme İşlemi’ne ilişkin olarak Faturamatik Ödeme Sistemi üzerinden üretilen dekontu,

KALICI VERİ SAKLAYICISI: Kullanıcı’nın kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

KANUN: 20.06.2013 tarihli ve 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun”u,

KULLANICI: Ödeme Hizmetleri kullanıcısı gerçek veya tüzel kişiyi,

KURUM : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu,

ÖDEME ARACI: Ortakmarketim ile Kullanıcı arasında belirlenen ve Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’ ni vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı,

ÖDEME EMRİ: Kullanıcı tarafından Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi amacıyla Ortakmarketim’e veya temsilcilerine sms gönderilmesi, internet linkinin tıklanması, IVR üzerinden onay verilmesi, vb. yöntemler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere verilen talimatı,

ÖDEME HESABI: Ortakmarketim nezdinde Kullanıcı adına açılan ve Ödeme İşlemi’nin yürütülmesinde kullanılan hesabı,

ÖDEME HİZMETLERİ: Kanun’un 12. Maddesi’nde sayılan ödeme hizmetlerini,

ÖDEME İŞLEMİ: Gönderen’in veya Alıcı’nın talimatı üzerine gerçekleştirilen Fon “yatırma”, “aktarma” veya “çekme” faaliyetini,

TEBLİĞ: 27.06.2014 tarihli “Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ”i,

ORTAK MARKETİM: Mevzuat kapsamında Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile imzaladığı temsilcilik sözleşmesi kapsamında Faturamatik adına ve hesabına hareket eden tüzel kişi ve sahibi olduğu www.Ortakmarketim.com.tr kurumsal web sitesi,

UZAKTAN İLETİŞİM ARACI: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı,

YÖNETMELİK: 27.06.2014 tarihli “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”i,

İfade etmektedir.

MADDE - 03: SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME

3.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme ilişkisi kurulmadan önce Kanun ve Yönetmelik kapsamında, işbu Sözleşme’deki şartlara uygun olarak Ortakmarketim tarafından bilgilendirildiğini kabul eder.

3.2 . Kullanıcı; işbu Sözleşme'nin Taraflar arasında yazılı olarak akdedildiği durumlarda Sözleşme’nin Kullanıcı'ya verilmesi ile; Sözleşme'nin uzaktan iletişim aracı vasıtasıyla akdedilmesi halinde ise Sözleşme’nin Ortakmarketim’in www.ortakmarketim.com internet sitesinde yayınlanması ile beraber bilgilendirildiğini kabul eder.

3.3. Kullanıcı, işbu Sözleşme bilgi ve koşullara Ortakmarketim internet sitesi, çağrı merkezi ya da e-posta yoluyla ulaşabilir.

MADDE - 04: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Ortakmarketim tarafından Kullanıcı’ya sunulacak olan Ödeme Hizmetleri’nin kapsamının ve bu hizmetlere ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi oluşturmaktadır.

MADDE - 05: KULLANICI TARAFINDAN SUNULMASI GEREKEN BİLGİLER

Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilebilmesi için Kullanıcı tarafından sunulması gereken bilgilere ödeme ara yüzü üzerinden erişilmesi mümkün olup, Kullanıcı bu bilgileri kendisi dolduracaktır. Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilebilmesi için Ortakmarketim’e sunulması gereken bilgilerin doğru olmasından Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı tarafından verilen bilgilere uygun şekilde yapılan Ödeme İşlemi doğru gerçekleştirilmiş sayılır ve bu işlemlere ilişkin Ortakmarketim’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin hatalı ve/veya eksik olması halinde Ortakmarketim, Ödeme İşlemi’nin gerçekleşmemesinden veya hatalı gerçekleşmesinden sorumlu tutulamaz. Ortakmarketim, hatalı Ödeme İşlemi’ne konu olan Fon’u geri almak için gereken işlemleri yapar. Ortakmarketim Fon’un geri alınması için, Kullanıcı’dan ücret talep etme hakkına sahiptir.

MADDE - 06: ÖDEME HİZMETLERİ’NE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

6.1. Ortakmarketim, işbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından onaylanmasından itibaren Kullanıcı’ya Kanun’un 12. Maddesi kapsamında Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin Temsilcisi olarak hizmet vermeyi taahhüt etmektedir.

6.2. Kullanıcı, Ödeme Hizmetleri’nden Ortakmarketim nezdinde oluşturulacak Ödeme Hesabı ve/veya kendisine tahsis edilecek Ödeme Aracı vasıtasıyla faydalanabilecektir.

6.3. Ödeme Hizmetleri’ne ilişkin taban ve tavan limiti belirleme hakkı yasal mevzuat çerçevesinde Ortakmarketim’e aittir.

6.4. Ortakmarketim tarafından Kullanıcı’ya sunulan Ödeme Hizmetleri ilgili mevzuat hükümleri izin verdiği sürece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan tüm para birimleri ile gerçekleştirilebilir. Ödeme Hizmetleri ile ilgili olarak uygulanacak döviz kuru TCMB günlük alış/satış kuru ile serbest piyasada geçerli olan alış/satış kurları dikkate alınarak hesaplanır ve Kullanıcı, bu yönteme göre belirlenecek döviz kurundaki değişikliklerin derhal geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

6.5. Kullanıcı, Hassas Ödeme Verisi’nin güvenliğinin sağlanmasından bizzat sorumludur.

6.6. Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesine ilişkin Ödeme Emri Ortakmarketim’e ulaştığında veya Uzaktan İletişim Aracı ile onay verildiğinde Ortakmarketim yetkilendirilmiş sayılır.

6.7. Gönderen sıfatına sahip Kullanıcı bakımından, Ödeme Emri’nin Ortakmarketim’e ulaştığı an, Ödeme Emri’nin alındığı andır. Gönderen sıfatına sahip Kullanıcı bakımından, Ödeme Emri’nin Ortakmarketim’e iş günü dışında ulaştığı durumlarda ise, Ödeme Emri ertesi ilk iş günü alınmış sayılır.

6.8. Ödeme İşlemi, iş günü içinde azami saat 16:30’a kadar tamamlanabilir. Ortakmarketim, Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’nin verildiği tarihi takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Alıcı’nın Ödeme Hesabı’na aktarılmasından sorumludur. Ödeme İşlemi’nin nevine göre azami tamamlanma süreleri değişiklik gösterebilir.

6.9. Gönderen sıfatını haiz Kullanıcı tarafından verilen Ödeme Emri, Ortakmarketim’e ulaştıktan sonra geri alınamaz. Kullanıcı;

-Ödeme İşlemi’nin Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, Ödeme Emri’ni Ortakmarketim’e ilettikten veya Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra Alıcı’nın aksi yönde mutabakatı olmadığı sürece Ödeme Emri’ni geri alamayacağını,

- Doğrudan Borçlandırma İşlemi kullanılarak yapılan Ödeme İşlemi’nde, Ödeme Emri’ni en geç Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alabileceğini,

-Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya Kullanıcı’nın ödemeye ilişkin Fon’ları Ortakmarketim’in tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde Ödeme Emri’ni en geç Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alabileceğini,

-Yukarıda belirtilen hallerde Ödeme Emri’ni geri alması halinde, bu işleminin Ortakmarketim’in web sitesinde belirtilen şekilde ücretlendirileceğini kabul eder.

6.10. Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen her işlem sonrasında işleme ilişkin aşağıdaki bilgiler kısa mesaj yoluyla veya aşağıdaki bilgileri ihtiva eden işlem dekontu e-posta yoluyla Kullanıcı’yla paylaşılır;

-Dekont No/İşlem referans No ve Alıcı’ya ilişkin bilgi

-Kullanıcı’nın Ödeme Hesabı’nın borçlandırıldığı para birimi veya Ödeme Emri’nde belirtilen para birimi cinsinden Ödeme İşlemi tutarı

-Ödeme İşlemi için Kullanıcı tarafından ödenecek ücret ve komisyonların dökümü

-Varsa Ödeme İşlemi’nde kullanılan döviz kuru bilgisi ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan Ödeme İşlemi tutarı

-Ödeme İşlemi’nin alındığı veya Kullanıcı’nın borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgi

6.11. Ödeme İşlemi’nin, Ortakmarketim’ten kaynaklanmayan ve/veya Ortakmarketim’in hakimiyet sahası dışındaki herhangi bir sebeple (sistemsel hata, teknik hata, ödeme sistemlerindeki arızalar v.b) ya da beklenmeyen haller ya da mücbir sebepler ya da üçüncü kişilerin kusuru veya gecikmesi nedeniyle, hiç gerçekleşmemesinden veya gerektiği gibi gerçekleşmemesinden Ortakmarketim sorumlu değildir.

6.12. Ortakmarketim’in Kanun uyarınca tuttuğu hesaplara faiz uygulaması ve kişilere kredi vermesi söz konusu olmayıp, Kullanıcı Ortakmarketim’ten bu kapsamda bir talebinin olmayacağını kabul ve beyan eder.

MADDE - 07: TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de, Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuatta öngörülen şartları yerine getirmemesi ya da Ödeme Emri’nin 5549 sayılı Kanun ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuata veya OFAC, MASAK ve sair ulusal ve uluslararası kuruluşların düzenlemelerine aykırı olması/aykırılık şüphesi bulunması halleri ya da sair haklı nedenlerin varlığı halinde, Ortakmarketim Ödeme Emri’ni yerine getirmeyi reddedebilir.

7.2. Kullanıcı’nın Ortakmarketim’e vermiş olduğu Ödeme Emri’ne ilişkin Ödeme Aracı ile gerçekleştirilecek işlemler için Taraflar bir harcama limiti kararlaştırabilirler. Taraflar arasında böyle bir limit kararlaştırılmamışsa Kullanıcı, Ödeme Aracı’na ilişkin harcama limit tutarlarını web sayfasından veya çağrı merkezinden öğrenebilir.

7.3. Kullanıcı, bir Ödeme Aracı’na bağlı olarak gerçekleştirdiği ya da gerçekleştireceği Ödeme İşlemi’nde Ödeme Aracı’nı güvenli olarak muhafaza etmek ve bunun için gerekli tüm önlemleri almakla ve Ödeme Aracı’nı kullanım koşullarına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

7.4. Kullanıcı, Ödeme Aracı’nın hileli kullanımı ya da yetkisiz kullanım şüphesi doğuran bir olayın gerçekleşmesi, Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya kendi iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemi öğrenmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer benzeri durumları Ortakmarketim’e derhal bildirmekle ve Ödeme Aracı’nı kullanıma kapattırmakla yükümlüdür. Ortakmarketim, Ödeme Aracı’nın hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda Ödeme Aracı’nı Kullanıcı’nın onayını almadan kullanıma kapatma hakkına sahiptir.

7.5. Ortakmarketim, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yapacağı bildirimleri Kullanıcı’nın kendisine bildirdiği e-posta, işyeri veya yerleşim yeri adresine, cep telefonuna göndererek veya çağrı merkezi aracılığı ile Kullanıcı’yı arayarak iletecektir.

7.6. Ortakmarketim, Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak değiştirebilir ve güncelleyebilir. Böyle bir durumda Ortakmarketim, Kullanıcı’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (Otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcı’nın Sözleşme’yi fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapacaktır. Bu durumda Kullanıcı, Sözleşme’yi feshedebilecektir. 30 (Otuz) günlük süre içinde Kullanıcı’nın fesih bildiriminde bulunmaması halinde, Kullanıcı ilgili değişikliği kabul etmiş sayılacaktır. Bu durumda Kullanıcı, Ortakmarketim’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

MADDE – 8: YETKİSİZ VEYA HATALI İŞLEMLER

8.1. Kullanıcı, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş Ödeme İşlemi’ni öğrendiği andan itibaren Ortakmarketim’e gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini ister. Düzeltme talebi, her halükarda Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesinden itibaren on üç ay içerisinde yapılır. Bu durumda ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na aktarılmayarak Ortakmarketim tarafından doğrudan Kullanıcı’ya iade edilecektir. Bahsi geçen bildirimin yapıldığı tarih itibariyle ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na aktarılmış ise, Ortakmarketim ilgili tutarları Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’ndan iade talep ederek Kullanıcı’ya aktarır.

8.2. Kullanıcı, kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Ödeme Aracı’nın başkaları tarafından kullanılması durumunda, yetkilendirmediği Ödeme İşlemleri’nden doğan zararın 150 (yüz elli) Türk Lirası’na kadar olan bölümünden sorumlu olduğunu bilir. Kullanıcı, 8.4. madde uyarınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği Ödeme İşlemleri’nden sorumlu olmayacaktır.

8.3. Kullanıcı, Ödeme Aracı’nı hileli kullanması veya Ödeme Aracı’nın güvenli kullanımına ilişkin yükümlülüklerini kasten veya ihmal ederek yerine getirmemesi durumunda, Ödeme Aracı’yla gerçekleşen tüm Ödeme İşlemleri ile yetkilendirilmemiş Ödeme İşlemleri’nden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.

8.4. Kullanıcı, Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması, iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesine rağmen kullanımına ilişkin gerekli tedbirleri almamış olması, Ödeme Hesabı’nı dondurmaması ya da Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatmaması hallerinde Ödeme Aracı’nın kullanılmasından doğan zararın tamamından sorumludur. Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya Kullanıcı’nın iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemin öğrenilmesi halinde, Kullanıcı durumu Çağrı Merkezi aracılığı ile derhal Ortakmarketim’e bildirmekle yükümlüdür.

MADDE – 9: ALICI TARAFINDAN BAŞLATILAN İŞLEMLERDE GERİ ÖDEME:


9.1. Kullanıcı, Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde, Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Alıcı aracılığıyla başlatılan Ödeme İşlemi’nde yetkilendirme sırasında Ödeme İşlemi’ne ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen Ödeme İşlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, ilgili mal veya hizmetin tüketilmemiş olması kaydı ile Ödeme İşlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. Alınan malın tüketilmesinden veya hizmetin alınmasından sonra geri ödeme talep edilemez. Ortakmarketim, Kullanıcı’dan bu talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını talep hakkına sahiptir.

9.2. Doğrudan Borçlandırma yoluyla yapılan Ödeme İşlemi’nde, birinci fıkrada yer alan geri ödemeye ilişkin koşulların oluşmadığı durumlarda Gönderen sıfatına haiz Kullanıcı geri ödeme isteyemez.

9.3. Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayın doğrudan Ortakmarketim’e verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce Kullanıcı’ya bildirimde bulunulması hallerinde, Kullanıcı ilgili Ödeme İşlemi için herhangi bir geri ödeme talep edemez.

9.4. Bu madde uyarınca geri ödeme talebinde bulunulabilen hallerde Ortakmarketim, 10 (on) iş günü içerisinde talebi kabul ederek geri ödemeyi yapar veya talebi kabul etmeyerek ret kararını nedenleri ile birlikte Kullanıcı’nın başvurabileceği hukuki yolları da göstererek bildirir.

Madde – 10: ÖDEME İŞLEMİ’NİN GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ VEYA HATALI GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

10.1. Ortakmarketim, Ödeme İşlemi’nin Ödeme Emri’ne uygun olarak gerçekleştirilmesinden Kullanıcı’ya karşı sorumludur. Ortakmarketim, Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’nın ödeme tutarını aldığını ispatlaması halinde, Ödeme İşlemi’nin doğru gerçekleştirilmemesinden sorumlu tutulamaz.

10.2. Ortakmarketim, Gönderen sıfatına haiz Kullanıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı olması ve birinci fıkraya göre sorumlu olduğu hallerde, Ödeme İşlemi’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Gönderen Kullanıcı’ya iade eder ve tutarın Ödeme Hesabı’ndan düşülmüş olması halinde Ödeme Hesabı’nı eski durumuna getirir.

10.3. Ortakmarketim, Kullanıcı adına gelen ödemelerde, Ödeme İşlemi tutarını derhal Kullanıcı’nın hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir.

10.4. Ödeme Emri’nin Kullanıcı sıfatına sahip Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla verildiği Ödeme İşlemleri’nde, Ortakmarketim, Ödeme Emri’nin Gönderen’in Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na doğru olarak gönderilmesinden Kullanıcı Alıcı’ya karşı sorumludur. Ortakmarketim, Ödeme İşlemi tutarının Kullanıcı Alıcı’nın Ödeme Hesabı’na geçtiği iş gününün sonuna kadar bu tutarı Kullanıcı Alıcı’nın Ödeme Hesabı’na aktararak kullanımına hazır hale getirmekle yükümlüdür. Ortakmarketim, Ödeme Emri’ni Gönderen’in Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, Ödeme İşlemi’nin doğru gerçekleştirilmemesinden sorumlu tutulamaz.

10.5. Ortakmarketim, Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi sonucunda Kullanıcı’nın ödediği faiz ve ücretlerin tazmininden kusuru oranında kendi Kullanıcı’sına karşı sorumludur.

10.6. Ortakmarketim tarafından Ödeme İşlemi tutarının, süresi içerisinde Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı nezdindeki hesabına aktarılmasına rağmen, Ortakmarketim’ten kaynaklanmayan ve/veya Ortakmarketim’in hakimiyet sahası dışındaki herhangi bir sebeple (sistemsel hata, teknik hata, ödeme sistemlerindeki arızalar v.b) ya da beklenmeyen haller ya da mücbir sebepler ya da üçüncü kişilerin kusuru veya gecikmesi nedeniyle, bedelin Alıcı’nın hesabına hiç geçmemesinden veya süresinde geçmemesinden veya Kullanıcı Ödeme Emri’nin gerektiği gibi gerçekleştirilememesinden Ortakmarketim sorumlu değildir.

Madde – 11: ÜCRET VE KOMİSYONLAR

11.1. Ortakmarketim tarafından işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek Ödeme Hizmetleri’ne ilişkin Kullanıcı tarafından Ortakmarketim’e ödenmesi gereken ücretler işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan “Ek-1: Çerçeve Sözleşme Kapsamında Ödeme Hizmetlerinde Uygulanacak Ücret, Masraf ve Komisyonlar Tablosu’nda” yer almaktadır.

11.2. Kullanıcı’nın Ortakmarketim’ten almış olduğu Ödeme Hizmetleri’ne ilişkin olarak ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya bilginin farklı bir yöntemle iletilmesini talep etmesi halinde, bu işlemin maliyetiyle orantılı ücret talep edilebilir.

11.3. Ek-1'de yer alan tabloda Ortakmarketim tarafından önceden bilinemeyen Muhabir masrafları belirtilememiştir. Muhabir masrafları, işlem anında Ortakmarketim’in muhabirlerinden bildirilen masraf tutarları dikkate alınarak tahsil edilmektedir.

11.4. Ortakmarketim, Ek-1’de belirtilen ücret, masraf ve komisyon bedellerini ilgili mevzuatta yer alan değişiklik esasına uygun olarak, tek taraflı olarak değiştirilebilir/artırılabilir.

Madde – 12: SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından onaylandığında yürürlüğe girecek olup aşağıdaki maddede belirtilen şekillerde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

Madde – 13: SÖZLEŞME’NİN FESHİ

13.1. Ortakmarketim 2 (iki) ay önceden, Kullanıcı 1 (bir) ay önceden yapacakları yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi herhangi bir neden göstermeksizin ve herhangi bir tazminat ödemeksizin herhangi bir zamanda feshedebilirler.

13.2. Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak kendisine iletilen talebe rağmen ihlali 7 (yedi) takvim günü içerisinde düzeltmemesi halinde, ihtarı gönderen Taraf yazılı olarak göndereceği bir ihtarla işbu Sözleşme’yi derhal ve tazminat ödemeksizin feshedebilir. İhlalin Kullanıcı’dan kaynaklı olması durumunda, Ortakmarketim, bu süre içerisinde kendi tercihine göre geçici olarak Sözleşme’yi askıya alma ve Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatma hakkını da kullanabilecektir.

13.3. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullandığının tespit edilmesi halinde, işbu Sözleşme Ortakmarketim tarafından herhangi bir ihbar süresi verilmeksizin ve herhangi bir tazminat ödenmeksizin derhal feshedilebilecektir.

13.4. Ortakmarketim’in Kanun kapsamında Faturamatik’ten temin ettiği iznin iptali veya sona ermesi halinde işbu Sözleşme Ortakmarketim tarafında herhangi bir ihbar süresi verilmeksizin ve tazminat yükümlülüğüne neden olmaksızın feshedilecektir.

13.5. Ortakmarketim, Sözleşme kapsamında hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin ve benzeri durumların söz konusu olduğu hallerde, Kullanıcı’ya sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda Ortakmarketim (Mevzuat’ta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Kullanıcı’yıi bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Kullanıcı kullanımına sunacaktır.

Madde – 14: GİZLİLİK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ

14.1. Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde herhangi bir şekilde diğer Taraf’tan temin edeceği tüm bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, Sözleşme’de belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını ve bu bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek ilgili Taraf’ın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara (yasal zorunluluklar dışında) ifşa etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. Gizli bilgilerin hukuka aykırı şekilde İfşa edilmesi halinde, gizli bilgileri ifşa edilen Taraf’ın diğer Taraf’tan maddi ve manevi tazminat talep etme hakları mevcuttur. Gizlilik hükmü Sözleşme’den bağımsız bir taahhüt olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle hitamından sonra da yürürlükte kalacaktır.

14.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Ortakmarketim Sanal Mağzacılık Tic.Ltd.Şti.’ne bildirdiği ve/veya Ortakmarketim Sanal Mağazacılık Tic.Ltd.Şti. tarafından toplanan her türlü kişisel bilgisinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Ortakmarketim Sanal Mağzacılık Tic.Ltd.Şti. tarafından işlenmesine, aktarılmasına ve Ortakmarketim Sanal Mağazacılık Tic.Ltd.Şti. tarafından temsilcilerine, program ortağı kuruluşlarına, grup şirketlerine, anlaşmalı olduğu kurum, kuruluş ve şirketlere, hizmet alınan ve verilen yurt içi-yurt dışı kuruluşlara ve mevzuata uygun şekilde diğer üçüncü kişilere aktarılmasına açık rıza ve onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

14.3. Kullanıcı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na istinaden Ortakmarketim’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Kullanıcı’nın kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Bu haklar oneri-sikayet@ Ortakmarketim.com.tr e-posta adresine yazılı olarak iletilerek kullanılabilir.

14.4. Kullanıcı, Ortakmarketim tarafından telefon, faks, elektronik posta mesaj hizmeti, otomatik arama makineleri gibi elektronik iletişim vasıtaları kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve doğrudan pazarlama, reklam, tanıtım, promosyon gibi amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli ticari elektronik iletilerin Kullanıcı tarafına gönderilmesi ve arama yapılması amacıyla onay verdiğini kabul ve taahhüt eder.

Madde – 15: DEVİR VE TEMLİK

Kullanıcı, Ortakmarketim’in yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen işbu Sözleşme’yi ve işbu Sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez. Ortakmarketim, her zaman için Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir, alt yüklenici veya işbu Sözleşme’de belirtilen dışında Temsilci kullanabilir.

Madde – 16: TEBLİGAT VE İLETİŞİM

Ortakmarketim’in işbu Sözleşme’de yazılı adresi ile Kullanıcı’nın kayıt sırasında beyan ettiği adresi yasal tebligat adresi olarak belirlenmiş olup, adres değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere gönderilecek her türlü tebligat, Taraflar o yerde bulunmasa dahi, Taraflarca tebellüğ edilmiş sayılacak ve yasal bir tebligatın sonuçlarını doğuracaktır.

MADDE - 17: DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme gereğince gerçekleştirilen tüm işlemler için Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda Ortakmarketim’in her türlü defter, kayıt ve belgeleri ile mikrofilm ve bilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193/1 Maddesi uyarınca kesin delil olarak kabul edilmiştir.

MADDE - 18: İHTİLAFLARİN HALLİ ve YETKİLİ MAHKEME

Taraflar arasında işbu Sözleşme’den, yorumundan, uygulanmasından ve feshinden kaynaklanacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE - 19: SÖZLEŞMENİN EKİ ve YÜRÜRLÜK

Toplam 19 (ondokuz) maddeden ve 3 (üç) adet Ek’ten oluşan işbu Sözleşme, tüm hükümleri üzerinde mutabık kalınarak, Taraflar arasında ……………tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Ek-1: Ücret, Masraf ve Komisyonlar Tablosu

ÜCRET VE KOMİSYON TABLOSU
Hizmet Bedeli Operasyon İşlem Bedeli
Fatura Tahsilat Adet Başı Fatura Tutarının Yüzde Oranı
2,5 TL %4 ile %19 Arası

Ek-2: 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

A. GENEL OLARAK

Oartakmarketim Sanal Mağazacılık Ltd.Şti. (“Şirket’’) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, “Şirket” ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

B. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, “Şirket” tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, birimlerimiz, temsilcilikler, bölge müdürlükleri, satış ekipleri, çağrı merkezi, anlaşmalı kurum, kuruluş ve şirketler, sms kanalları, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, üye işyeri pos kanalları, anlaşmalı mağazalar, destek hizmeti alınan şirketler, “Şirket”’in sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. “Şirket” ve markalarının hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın işlenebilmektedir:

• Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,

• Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,

• Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz,

• Verdiğimiz hizmetler aracılığıyla edindiğimiz veriler,

• Sözleşmenin ifası kapsamında edinilen faaliyet belgesi, meslek odası kaydı vb. mesleki veriler ile gerektiği takdirde temin edilen imza sirküleri ve imza veriniz,

• Müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,

• Genel Müdürlüğümüzü, ofislerimizi ziyaret etmeniz halinde kamera kayıtları görüntüleriniz,

• “Şirket”’e iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile “Şirket” çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde özlük dosyasının oluşturulması için gerekli olan verileriniz ile dernek üyelik verileriniz, hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz,

• İşin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığınızın tespitini gerçekleştirmek amacıyla edinilen, sağlık verileriniz ve askerlik durum bilginiz de dâhil olmak üzere sair veriniz.

Ayrıca, belirli bir “Şirket” çevrimiçi -online- hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, “Şirket” in düzenlediği yarışma, eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, BDDK mevzuatı, Masak Mevzuatı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikinci mevzuat hükümleri, Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, “Şirket”’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda kanuni süreleri boyunca muhafaza altında tutulabilecektir.

Aşağıda yer alan hallerin mevcudiyeti halinde kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanız aranmayacaktır:

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

C. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kişi ve kuruluşlara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na, Şirketimiz temsilcilerine, program ortağı kuruluşlarına, grup şirketlerine, anlaşmalı olduğu kurum, kuruluş ve şirketlere, hizmet alınan ve verilen yurt içi-yurt dışı kuruluşlara, mevzuata uygun şekilde diğer üçüncü kişilere “Şirket” tarafından Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde aktarılabilecektir.

D. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçları ile toplanmaktadır. Bu hukuki nedenle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

E. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun’un 11. Maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklarınız aşağıdaki gibidir;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

KVKK’nun 13/1. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle “Şirket”’e şahsen başvuru yapabilir veya Zümrütevler Mah. Acarlar Sk. No:16 Maltepe/İstanbul adresine (Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla) ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz. Talebiniz Kanun’un 13/2. maddesi kapsamında, en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, taleplerinizin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, tarafınızdan Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Ek-3: Kullanıcı Açık Rıza Beyanı

Kullanıcı Beyanı:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Ortakmarketim Sanal Mağazacılık Tic.Ltd.Şti.’ne bildirdiğim ve/veya Ortakmarketim Sanal Mağazacılık Tic.Ltd.Şti. tarafından toplanan her türlü kişisel verimin Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri kapsamında Ortakmarketim Sanal Mağazacılık Tic.Ltd.Şti. tarafından işlenmesine ve kanun’un 8. ve 9. Maddeleri kapsamında aktarılmasına ilişkin Aydınlatma Metni’nde açıklanan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı ve KVKK kapsamında kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtildiği üzere toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına açık onayımın olduğunu, Kanun’un bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığımı, Aydınlatma Metni’nde açıklanan bilgilendirmeler çerçevesinde kişisel verilerimin Ortakmarketim Sanal Mağazacılık Tic.Ltd.Şti. tarafından toplanmasına, işlenmesine ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen kurum ve kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına açık rızam ile onay verdiğimi kabul ve beyan ederim. Ayrıca Ortakmarketim Sanal Mağazacılık Tic.Ltd.Şti. tarafından telefon, faks, elektronik posta, mesaj hizmeti, otomatik arama makineleri gibi elektronik iletişim vasıtaları kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve doğrudan pazarlama, reklam, tanıtım, promosyon gibi amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli ticari elektronik iletilerin tarafıma gönderilmesi ve arama yapılmasına da açık rızam ile onay verdiğimi kabul ve beyan ederim.

Faturamatik mobil şubeyi indirerek mobil
cihazlarınızdan tüm işlemleri daha hızlı
ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
© Copyright 2015, All Rights Reserved